Collectors  

Collectors

S.No.

Name

From

To

1. Shri Ramesh Das 01/10/1980 25/06/1982
2. Shri P.S.Tomar 28/06/1982 19/04/1985
3. Shri Ajay Acharya 10/06/1985 11/06/1986
4. Shri P.P.Mathur 02/07/1986 19/09/1986
5. Shri Madan Mohan Upadhyay 12/11/1986 17/07/1988
6. Smt. Snehlata Shrivastav 19/07/1988 10/02/1989
7. Shri Dheeraj Mathur 21/02/1989 05/07/1990
8. Shri Swadeep Singh 20/07/1990 25/03/1991
9. Shri N.P.Singh 25/03/1991 03/07/1992
10. Shri Yashpal Kumar 06/07/1992 07/04/1993
11. Shri Ram Singh Tholiya 08/04/1993 08/08/1994
12. Shri Manoj Kumar Shrivastav 08/08/1994 06/07/1996
13. Shri Kesari Singh Chouhan 10/07/1996 26/05/1998
14. Shri Shailendra Singh 30/05/1998 05/06/1999
15. Shri Anurag Jain 22/06/1999 10/07/2001
16. Shri K.C.Gupta 20/07/2001 19/07/2003
17. Shri G.P.Tiwari 23/07/2003 13/02/2004
18. Shri Hiralal Trivedi 14/02/2004 25/01/2006
19. Shri Nitesh Vyas 24/01/2006 03/07/2007
20. Dr. M.Geetha 10/08/2007 16/06/2008
21. Dr.G K Saraswat 16/06/2008 24/04/2010
22. Shri Mahendra Gyani 24/04/2010 05/11/2012
23. Shri Shashank Mishra 05/11/2012 13/08/2014
24. Shri Sanjeev Singh 13/08/2014 03/06/2015
25. Shri Swatantra Kumar Singh 03/06/2015 09/06/2017
26. Shri Om Prakash Shrivastava 08/06/2017 24/12/2018
27. Shri  Dhanraju S. 24/12/2018 -
-